Katedra Automatyki i Robotyki

Politechnika Śląska

  

Adres:
 
 

 

ul. Akademicka 16, 44-100 Gliwice

tel. (+48 32) 237 21 76
 

fax. (+48 32) 237 11 65

Kierownik:

Prof. dr hab. inż. Jacek Czeczot

 

Katedra powstała w 2020 roku w wyniku połączenia Zakładu Sterowania i Robotyki oraz Zakładu Urządzeń i Układów Automatyki.