W ramach działalności Zakładu Sterowania i Robotyki prowadzone są badania w zakresie:

  • sterowania układami w warunkach niepełnej informacji, której model jest probabilistyczny, nierównościowy lub zbiorowy (automatyka i robotyka);
  • modeli i algorytmów sterowania dla różnych struktur układowych i informacyjnych (automatyka i robotyka);
  • projektowania i konstruowania układów sterowania dla bezzałogowych obiektów latających UAV (automatyka i robotyka);
  • projektowania układów regulacji i sterowania (automatyka i robotyka);
  • projektowania i badania robotów mobilnych (automatyka i robotyka);
  • inteligentnych robotów przemysłowych - sterowanie, nawigacja, systemy sensoryczne, interfejsy (automatyka i robotyka);
  • wykorzystania metod sztucznej inteligencji w robotyce (automatyka i robotyka).